Voorwoord

Vanaf september 2016, nog voor het officiële startschot, begint de overkoepelende studenten­vereniging van de stadscampus van de Universiteit Antwerpen aan het academiejaar 2016-2017. Het belooft opnieuw een leerrijk en goedgevuld jaar te worden, dat we met de nodige ambitie en enthousiasme aanvatten. Een ploeg van 14 geëngageerde en enthousiaste studenten gaat de uitdaging aan om het 50ste werkingsjaar voor menig student boeiend, leerrijk en tegelijk onver­getelijk te maken.

Antwerpen is de tweede grootste studentenstad en de economische motor van Vlaanderen. Van overal, zelfs van uit het buitenland, komen studenten naar onze stad om hier hun leven als stu­dent door te brengen. In deze bruisende studieomgeving is er dan ook meer dan ooit nood aan een vereniging die op alle mogelijke vlakken een meerwaarde biedt aan alle Antwerpse studen­ten.

Om onze doelstellingen te bereiken kunnen we rekenen op een goede samenwerking met de Uni­versiteit en de Stad Antwerpen. Bovendien werken wij ook nauw samen met het bedrijfsleven. We zetten samenwerkingen op poten om onze werking te verbeteren en tot een win-win situatie te komen met onze partners.


Laatste nieuws