Unifac

Unifac vzw, of voluit de Studentenvereniging van de Universitaire Faculteiten Stadscampus Antwerpen, opgericht in 1967, is de overkoepelende studentenvereniging aan de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen. Wij baseren ons op vier fundamentele pijlers om het studentenleven van elke student in Antwerpen zo aangenaam mogelijk te maken.

In de eerste plaats geniet Unifac van een centrale ligging zowel in de studentenbuurt als in het centrum van Antwerpen. Dit garandeert een vlotte en directe wisselwerking tussen onszelf en studenten, winkels, bedrijven etc. en laat ons toe om snel in te spelen op vragen en noden van zowel studenten als onze partners.

De Universiteit Antwerpen staat bekend als de snelst groeiende universiteit in België. Door de integratie van academische hogeschoolopleidingen beschikt de Universiteit Antwerpen over een enorm gevarieerde achtergrond en faciliteert zij naar schatting 13.000 studenten. Om alle studenten te kunnen vertegenwoordigen, zetelt Unifac dan ook in verscheidene organen van de Universiteit, de Associatie Antwerpse Universiteiten en Hogescholen (AUHA), de Stad Antwerpen etc.

Als schakel tussen student en Stad/Universiteit, kunnen wij zo op een dynamische manier vele mogelijkheden bieden aan onze partners.

Daarnaast organiseert Unifac zelf een reeks evenementen doorheen het academiejaar die garanderen dat we de voeling met het studentenleven niet verliezen én overkoepelt zij 21 andere studentenclubs. Uit de populariteit van onze evenementen blijkt dat we wel degelijk inspelen op een reële vraag binnen het studentenleven.

Onze organisatie bestaat uit vijftien gemotiveerde studenten, elk met zijn eigen (studie)achtergrond en inzichten, die zich inzetten voor het Antwerpse universitaire studentenleven in al haar facetten. Dit omvat zowel het academische als het sociale en culturele welzijn van de UA-student. Naast onze ligging en evenementen, maken wij hiervoor ook gebruik van andere communicatiebronnen zoals sociale media, onze website, aanspreekmomenten en natuurlijk de Unifac Post.

Wikipedia

Geschiedenis

Doorheen de vele voorbije jaren, is Unifac sterk geëvolueerd om mee te blijven met alle hedendaagse ontwikkelingen. Toch is het niet slecht om stil te staan bij dit uitgebreide proces.

Unifac werd opgericht op 28 februari 1967. Het daaropvolgende jaar werd de Unifac Post het leven in geroepen door Hugo Giebens. Op 1 oktober 2003 fuseerden de drie instellingen UFSIA, RUCA en UIA, wat leidde tot het ontstaan van de Universiteit Antwerpen. De Universiteit telde op dat moment reeds 10.000 studenten, wat haar de grootste universiteit maakte, wat betreft grootte en impact in Vlaanderen. Na het ontstaan van de Universiteit Antwerpen werd al snel VUAS opgericht, de Verenigde Universiteit Antwerpen Studenten en de koepel voor elke Antwerpse student, zowel Stads- als Buitencampus. In 2017 vierde Unifac zijn 50e werkingsjaar op een gepaste wijze: een receptie op  het stadshuis smeedt banden tussen verschillende generaties.

Eerste keren

  • 1983 – Unifac Openings TD, toen nog onder de naam ‘UfsiaTD’. Deze werd opgericht onder het voorzitterschap van Jan Van Esbroeck.
  • 2009 – Het Calamartes Festival vond voor de eerste keer plaats op het Hof van Liere.
  • 2015 – De Antwerpse Beiaardcantus werd voor het eerst georganiseerd op de Groenplaats. Dit is in samenwerking met vier clubs: Wikings-NSK, PSW, Sofia en Lingua.

Symbolen

Het schild van Unifac kan steeds opgedeeld worden in drie afzonderlijke delen. Allereerst vinden we bovenaan het nieuwe logo van de Universiteit Antwerpen. Binnen dit logo staat de “U” voor de Universiteit Antwerpen, gevolgd door een klein golfje. Dit golfje verwijst naar de ligging van Antwerpen, vlak aan de Schelde. Antwerpen is trots om “De Stad aan de Stroom” te zijn, en zo is ook de universiteit trots om “De Universiteit aan de Stroom” te zijn. Wanneer het logo van de UA omgedraaid wordt bekeken, bekomt men, hoe kan het ook anders, de “A”, symbool voor de Stad Antwerpen.

Het tweede deel van het Unifac-schild is afkomstig van het familiewapen van de stichter van de Jezuïeten, Ignatius Van Loyola. Het bevat een ketel of “olla”, die vastgehouden wordt door twee wolven of “lobos”, wat verbasterde naar “lobo y olla” en uiteindelijk “Loyola”. Daarnaast staan de wolven symbool voor nobelheid en generositeit, en zijn ze ook te vinden op het wapenschild van het stadje Azpeitia, geboorteplaats van Ignatius van Loyola. Unifac heeft dit deel van zijn schild geërfd van het vroegere Ufsia, ook wel “Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen”, naar Ignatius als oprichter van Orde van de Jezuïeten en het ontstaan van het Ufsia als Jezuïeten universiteit.

Het laatste deel van het schild is uiteraard afkomstig van het wapenschild van de Stad Antwerpen, ook wel de “Koekestad” genoemd, en is afkomstig van de Antwerpse legende over “Brabo en Antigoon”. De burcht in het schild staat voor de burcht van de reus Antigoon, die tol vroeg aan elk schip dat op de Schelde kwam. Volgens de legende werd hij verslaan door de Romein Silvius Brabo, die de handen van de reus afkapte en in de Schelde wierp. “Hand-werpen” verbasterde zo naar “Antwerpen”, en daarnaast zijn ook de “Antwerpse Handjes”, een typische lekkernij, zijn nog steeds enorm populair.

Hoewel bij de meeste studentenverenigingen het lint doorgaans het middel van herkenning is, ligt dit binnen Unifac anders. Traditioneel is een Unifac’er steeds te herkennen aan zijn blauwe trui, en is het lint iets minder belangrijk. Als gevolg hiervan is er binnen Unifac geen typische lintenoverdracht voor het nieuwe praesidium, maar vindt er een truienoverdracht plaats, waar de trui doorgegeven wordt aan de opvolger. In tegenstelling tot het lint bevat de Unifac-trui geen functie, en kan je hier enkel een naam, het Unifac logo en het jaartal terugvinden, aangezien iedereen binnen het praesidium als gelijk wordt beschouwd en een hiërarchie minder van toepassing is. Door de koningsblauwe kleur (letterlijk: Royal Blue) die er vanaf het ontstaan altijd geweest is, wordt er wel eens naar Unifac verwezen als ‘de blauwe macht’.

Zoals iedere club, heeft ook Unifac zijn eigen vlag, die aanwezig is op alle belangrijke academische en studentikoze evenementen. De symbolische waarde van de vlag wordt vandaag misschien door velen over het hoofd gezien, maar is daarom niet minder belangrijk. Het blijft de trots van Unifac’ers en sympathisanten, en staat symbool voor de waarden van de vereniging. Ook de vlag zelf is gemaakt met een bepaalde filosofie in het achterhoofd. Het is een volledig blauwe vlag, naar analogie met de basiskleur van Unifac, afgewerkt met wit borduurwerk, om de neutraliteit van de koepelvereniging te tonen. Centraal op het blauwe vlak staat “Unifac” en het logo dat gebruikt werd tussen 2003 en 2005.

De huidige vlag werd in gebruik genomen in het academiejaar 2003-2004, naar aanleiding van de fusie van de drie Antwerpse universiteiten. Hierdoor vinden we bovenaan de vlag nog steeds het oude logo van de Universiteit Antwerpen. In 2005 werd de vlag aangepast, en werd het nieuwe logo bij op de vlag gezet.

Naast onze trui, die doorgaans het middel van herkenning is, bezit elke Unifac’er ook een eigen lint, dat uiteraard wordt gedragen op evenementen van andere clubs conform hun regels, om zo de traditie in ere te houden. Het Unifac lint is volledig wit, waarmee we onze neutraliteit zo veel mogelijk willen behouden. Verder bevat het de functie en het jaartal, het wapenschild en logo van Unifac.

Clublied

Frederik ‘Ambi’ Van der Planken, 1998
(Op de wijze van ‘De Blauwvoet’)

Van over heel het Vlaandrenland gekomen
Staan we hier als één blauwe macht
Als student aan ‘t UFSIA herboren
Hier in ‘t Stad ligt de bron van onze kracht

Van Hasselt, Gent, Brugge, Terneuzen
Wij feesten nu samen met één leuze
En zingen allen gezamelijk in koor:
“Eeuwig student en voor altijd Sinjoor!”

UNIFAC!