Galabal van de Universiteit Antwerpen

000 days 00 hours 00 minutes 00 seconds

Om het jaar organiseren we een gala-avond, waar niet alleen studenten maar ook proffen voor worden uitgenodigd. Steeds gaan we op zoek naar een unieke locatie om voor een stijlvol bal te zorgen. Dit evenement gaat gepaard met de nodige muzikale begeleiding, niet alleen door dj’s maar ook een liveband, en er vindt alvorens de avond aanvangt een walking dinner plaats, om zo de toon goed te kunnen zetten. Het zijn de sfeer en locatie die van het Unifac Galabal elke keer weer een succes maken, alsook het element dat elke student hiervoor wordt uitgenodigd en wij ons niet toeleggen op studenten van één faculteit, maar net het aspect van de overkoepelende vereniging nog eens naar voren schuiven. Tijdens het academiejaar 2016-2017 zal het Unifac Galabal plaats ruimen voor een nog unieker concept, met name het Galabal van de Universiteit Antwerpen. Totnogtoe vond dit evenement slechts twee maal plaats om de exclusiviteit te behouden, en zullen wij in samenwerking met de Universiteit alles uit de kast halen om er een nog stijlvollere editie van te maken, mede naar aanleiding van het 50ste werkingsjaar van Unifac.