Informeren

Zowel op studentikoos als academisch vlak, proberen wij de Antwerpse student zoveel mogelijk te informeren over alles wat er gebeurt aan de universitaire stadscampus en daarbuiten. Om alle betrokkenen en vooral de studenten op een vlotte manier te kunnen bereiken, maken wij gebruik van verscheidene communicatiekanalen.

Onze eerstelijnscommunicatie doorheen het academiejaar loopt via de sociale media. Hier kan de nodige communicatie in twee richtingen vloeien. Voor complexere zaken is er  altijd de mogelijkheid om na een seintje eens langs te komen in het Unifac-gebouw (zie contactpagina).

Om te besluiten is er nog de Unifac-post. Een magazine dat wekelijks wordt uitgebracht en waarmee we proberen om de student te informeren over de andere kant van het studentenleven. Deze geeft aan onze partners ook de mogelijkheid om zich op informatieve wijze voor te stellen aan de studenten. Deze wordt wekelijks online verspreid via alle mogelijke kanalen.

Coördinatie

Als overkoepelende studentenvereniging is het de taak van Unifac om de samenwerking tussen de verschillende studentenclubs te coördineren. De voornaamste uitdaging bestaat erin om de informatiedoorstroom tussen de clubs onderling te verzekeren, en tussen de verenigingen en andere actoren. Het is aan de overkoepelende vereniging om de belangen van de studentenclubs te verdedigen bij de Universiteit Antwerpen en de Stad Antwerpen, en om eventuele problemen aan te kaarten. Verder verlenen wij logistieke steun aan de studentenclubs en zijn we verantwoordelijk voor de verdeling van de subsidies, verkregen van de Universiteit. Ten slotte organiseert Unifac de kringraad, een vergadering waarin de voorzitters en vicevoorzitters van elke andere club zetelen, om zo op een vlotte manier de werking van het studentenleven in stand te houden.

Naar de clubs

Organiseren

Unifac is onder de studenten waarschijnlijk het meest gekend als studentenclub verantwoordelijk voor de organisatie van enkele kleinere, maar voornamelijk enkele van de grootste evenementen doorheen het academiejaar. Het zijn deze activiteiten die Unifac als overkoepelende vereniging binnen Antwerpen succesvol op de kaart hebben gezet. Onze evenementen komen verder nog uitgebreid aan bod, maar zijn zeer uiteenlopend en van studentikoze, academische en culturele aard.

Naar de activiteiten

Vertegenwoordiging

Onze organisatie bestaat uit veertien gemotiveerde studenten, elk met zijn eigen (studie)achtergrond en inzichten, die zich inzetten voor het Antwerpse universitaire studentenleven in al haar facetten. Dit omvat zowel het academische als het sociale en culturele welzijn van de UA-student. Naast onze ligging en evenementen, maken wij hiervoor ook gebruik van andere communicatiebronnen zoals sociale media, onze website en aanspreekmomenten.